دوره ها

#عنوان دوره آموزشینوع دوره مدت زمان آموزش (نفرساعت)تاریخ شروعثبت ناماثربخشینظرسنجیآزمونعملیات
      
1کاهش هزینه ها از طریق بهبود کیفیت حضوری8 ساعت1400/10/06
2الزامات کنترل کیفی بتن بر اساس استاندارد ملی 6044حضوری8 ساعت1400/10/12
3طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQPحضوری8 ساعت1400/10/14
4دوره جامع عملکرد موفق در آزمایشگاه هاو واحدهای کنترل کیفیتحضوری8 ساعت1400/10/15
5ممیزی داخلی در آزمایشگاه براساس استاندارد 17025 ویرایش 2017مجازی آفلاین8 ساعت1400/10/18
6تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025حضوری8 ساعت1400/10/19
7کاربرد نرم افزار اکسل 2021در کنترل کیفیت حضوری8 ساعت1400/10/21
8تصفیه پیشرفته شیمیایی و بیولوژیکی پساب های بهداشتی و صنعتیمجازی آنلاین120 ساعت1400/10/22
9روش های بازرسی و نمونه گیری حضوری8 ساعت1400/10/28
10واگذاری کارها به طرز اثر بخش در سازمان ها(تفویض کارها)مجازی آنلاین40 ساعت1400/10/28
11تعیین فواصل کالیبراسیون و بازرسی های میانی تجهیزات اندازه گیریحضوری120 ساعت1400/10/30
12برآورد عدم قطعیت در آزمونهای ابعادیحضوری8 ساعت1400/11/14
13مدیریت هزینه های نگهداری و تعمیراتحضوری80 ساعت1400/11/23
14آشنایی با استاندارد 5Sمجازی آفلاین8 ساعت14001015
15آشنایی با استاندارد ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی قیری- استاندارد ملی شماره 3885حضوری4 ساعت14001030
16اصول نقشه خوانی Piping حضوری24 ساعت14001126
17هیدروتست لوله‌کشی‌ها ، ظروف تحت فشار و خطوط لوله انتقال گازحضوری8 ساعت14001127
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.